Background-image
WIE VONDEN ER WERK FACTS:
ActeursAdvies

Loginwachtwoord kwijt?   

Disclaimer
Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Privacy statement

De persoonlijke gegevens op deze site, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag informatie en/of cursussen en/of publikaties) heeft gevraagd, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt AuditionChannel de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen, wordt door AuditionChannel gebruikt om onze website nog gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden verschaft. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw internet browser uit te zetten.

Intellectuele eigendomsrechten

AuditionChannel & ProductionSupport behouden alle rechten met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).
Behalve het bekijken en doorsturen van de geboden informatie voor werkgenererend gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AuditionChannel & ProductionSupport , over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
Amsterdam: November 2009


disclaimer    ONZE VOORWAARDEN    pers