Background-image
WIE VONDEN ER WERK FACTS:
ActeursAdvies

Loginwachtwoord kwijt?   

De gebruiksvoorwaarden van AuditionChannel en de AuditionClip zijn:

Doelstelling:
AuditionChannel.nl is een onafhankelijke intermediair tussen acteurs, regisseurs en producenten/opdrachtgevers.
AuditionChannel heeft een werkgenererende doelstelling voor acteurs en podiumkunstenaars.
AuditionChannel is een onderdeel van ProductionSupport en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 32036191
AudtionChannel is een geregistreerde handelsnaam.

De acteur verkrijgt het licentiegebruiksrecht na betaling van zijn AuditionClip steeds voor een periode van 12 maanden. De AuditionClips blijven eigendom van AuditionChannel.
Bij ingebreke blijving van betaling en na negering van een betalingsverzoek, wordt de AuditionClip van AuditionChannel verwijderd.

Door het werkgenererende doel van AuditionChannel kunnen castingdirectors, agenten en producenten hun voordeel doen met de diensten van AuditionChannel.
Na verkrijging van de login is de acteur vrij in het zelf promoten van zijn/haar clip op de eigen website, die van zijn agent, en op sociale media als FaceBook.

Komt een opdracht zonder tussenkomst van AuditionChannel tot stand, tussen acteur en opdrachtgever, is er geen bemiddelings- en aanbrengfee verschuldig aan AuditionChannel.
De acteur en of zijn/haar agent zal louter ter info aan AuditionChannel melding maken van werk dat dmv de AuditionClip is gegenereerd, 
Hierover zal géén bemiddelings- of aanbrengfee verschuldigd zijn.
Komt een opdracht wel tot stand via AuditionChannel, wordt een bemiddelingsfee van 25% berekend aan de opdrachtgever, berekend over het honorarium van de geboekte acteur.

Definitie:
PART-TIME acteurs zijn regiseerbare en ervaren amateur-acteurs.
FULL-TIME acteurs zijn beroepsmatige acteurs.

Verloning van niet VAR gerechtigde acteurs verloopt via Stichting Raakvlak.
De verloningskosten zijn voor rekening van de acteur.
ZZP acteurs met Kamer van Koophandel inschrijving en VAR factureren aan AuditionChannel op factuur + 6% btw.
AuditionChannel betaalt de acteur direct na ontvangst van betaling van haar opdrachtgever.

Bij tot standkoming van een werkrelatie via AuditionChannel dienen mondelinge overeenkomsten tussen klant en acteur[s] over de te vergoeden honoraria en voorwaarden altijd schriftelijk, per email of per opdrachtbon bevestigd te worden.

Bevestigde boekingen door een opdrachtgever dienen uiterlijk 36 uur voor aanvang van de opdracht te worden geannuleerd. Daarna wordt 50% annuleringskosten + 20% bemiddelingsfee doorberekend ivm inkomstenderving.
Mocht binnen de annuleringsperiode een nieuwe datum worden gepland, vervallen de annuleringskosten, tenzij de acteur aantoonbaar kan maken dat hij/zij ander werk had kunnen aannemen en er daadwerkelijk inkomstenderving is opgetreden.

Intellectueel eigendom:

Het is strafbaar AuditionChannel als naam, alsmede het format van AuditionChannel en de naam AuditionClip te copieeren en te exploiteren voor eigen doeleinden of derden, anders dan de doelstelling van de makers, zonder uitdrukkelijke toestemming.

AuditionChannel en AuditionClips, als mede de term FullTime en PartTime acteurs zijn intellectueel eigendom van ProductionSupport en als zodanig gedeponeerd.


Postadres AuditionChannel:
Speerstraat 9
1076 XM Amsterdam
Tel: 020-6754279
[email protected]disclaimer    ONZE VOORWAARDEN    pers